top of page

Welkom!

Wie zijn wij?

Wij zijn Jos (28) en Caroline (26) Nieuwenhuijse – Van der Stelt. Wij wonen in Rotterdam-Zuid en zijn lid van de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuidwijk.


Wat gaan we doen?

Medio 2020 hopen wij te vertrekken naar Malawi om daar voor stichting Stéphanos te gaan werken. Wij gaan wonen op het terrein van Stéphanos in Chilangoma, dichtbij de stad Blantyre.

  • Jos zal zich als landbouwkundige vooral op de teelt van groente richten rond het Stéphanosterrein. Hiermee:

  • krijgen kinderen toegang tot gezonde groenten;

  • kunnen er meer lokale inkomsten gegenereerd worden;

  • wordt praktisch landbouwonderwijs voor boeren en studenten mogelijk gemaakt.

Caroline zal zich als verpleegkundige richten op:

  • de gezondheidszorg van de (wees)kinderen;

  • het adviseren op het gebied van gezonde voeding.


Wat kunt u doen?

Allereerst vragen wij uw gebed voor ons persoonlijk en voor een zegen op ons werk onder de mensen in Malawi. Deze mensen leven veelal in grote armoede en onder erbarmelijke omstandigheden.


Daarnaast werken we op vrijwillige basis zodat wij in ons onderhoud geheel afhankelijk zijn van giften. Daar hebben wij uw hulp bij nodig!


Wilt u ons financieel steunen? Dit kan door eenmalig of periodiek een gift over te maken naar rekeningnummer:


NL16 RABO 0309 8784 89 t.n.v. Stichting Stéphanos o.v.v. TFC Jos en Caroline


Kijk voor meer informatie op:


www.instagram.com/josencaroline.malawi


of mail naar:


tfcjosencaroline@gmail.com


Wat is Stichting Stéphanos?

Stéphanos is een reformatorische stichting die hulp biedt aan de meest kwetsbaren in Malawi en Zambia, namelijk (wees-)kinderen.

Ook hun familie en dorpsgenoten profiteren hiervan. In Malawi ligt bij het werk de focus op diaconaal werk en onderwijs, met de Bijbel in de hand.

Het doel van het verschaffen van hulp in Malawi is het bevorderen van zelfstandigheid en het vermijden van langdurige afhankelijkheid.


Kijk voor meer informatie op: www.stephanos.nl

Recent Posts

See All

Voor wie hem gemist heeft is onze allerlaatste nieuwsbrief hier te lezen. Het is lang stil geweest op deze website, in de nieuwsbrief wordt duidelijk hoe dat zo gekomen is. Een hoofdstuk van ons leven

bottom of page